Sanah Hilwa, Arman!

milad39c milad39b

Ulang Tahun… hanya sebuah peringatan pada diri ini bila waktu semakin uzur. Semoga seluruh harapan dan do’a kebaikan yang disampaikan oleh para keluarga dan sahabat (baik kita pernah berjumpa secara langsung atau hanya baru sebatas tegur sapa di dunia maya) di ijabah oleh Allah ta’ala.

Didalam Islam, kita diajarkan untuk membalas setiap bentuk penghormatan yang telah diberikan oleh orang lain dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal yang serupa dengan itu. Oleh sebab itu maka untuk semua do’a yang dipanjatkan bagi saya melalui media sosial, sms ataupun BBM ataupun secara langsung….. semoga juga terlimpahkan untuk anda-anda sekalian, para keluarga, sanak famili, sahabat dan handai taulan yang terkasih.

Wa Fikum Barokallah (Dan Semoga Allah juga Memberikan Keberkahan kepada kalian).

Salam dan sholawat Allah senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umatnya sepanjang jaman.

Allahumma Inna nas’aluka solamatan fiddin, wa’ afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ‘ilmi, wabarokatan firrizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan ‘indal maut, wa maghfirotan ba’dal maut. Allahumma hawwin ‘alayna fi sakarotil maut wannajata minannari wal ‘afwa ‘indalhisab.

Allahummaghfirlana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama robbayana shigoro. Allahummaj’alna fi ta’allumina wamtihanina minannajihina. Allahumma Thohhir qulubana wa afkarona wa ahsin akhlaqona wa ahsin bishsholihati a’malana.

Robbij’al haaza baladan aaminan warzuq ahlahu minas samarooti man aamana minhum billaahi wal yamul aakhiri

Robbana Laa Tuzigh Qulubana Ba’da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan Innaka Antal Wahhab. Robbana Hab Lana Min Azwajina Wadzurriyatina Qurrota A’yunin Waj’alna Lil muttaqina Imaman.

Robbana Atina Fiddun-ya hasanatan wa fil akhiroti hasanatan waqina ‘adzabannari.

Washallallahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa’ala alihi washohbihi wabaroka wasallam

Walhamdulillahirobbil ‘alamin
Nas’alukal Ijabah.

Aamiin,.

 

Palembang, 18 Nopember 2014

Mgs. Armansyah Sutan Sampono Azmatkhan.

milad39

Wa fiikum barokallahu

Tinggalkan komentar anda ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: