Ulama harus juga aktif menulis!

Para ulama dimasa lalu selain menghabiskan waktunya untuk berdakwah kepada umat secara verbal, mereka juga menggunakan media tulisan untuk mereka berdakwah pada umat. Lihatlah al-Imam al-Ghozali, Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, Ibnu Taimiyah, Buya Hamka, A. Hassan, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho dan lain sebagainya adalah beberapa contoh kecil dari para ulama yang menuangkan ilmunya untuk berdakwah kepada umat melalui kalam. Memang orang-orang ini tidak menjadi kaya harta dengan karya mereka itu, tak ada diantara mereka yang mendapat royalti seperti J.K. Rowling atau Andre Hirata atau Habiburrahman, namun insyaAllah pahala mereka disisi Allah besar. Mereka kaya dengan iman dan kaya dengan pahala. 

catatan-jpg

Buku adalah gerbang ilmu pengetahuan, jangan malas untuk membaca buku. Luaskan khasanah, manfaatkan untuk kepentingan sesama demi mencapai mardhotillah. 

“Allaahumma inni auudzu bika minal ilmi laa yanfa. Rabbii zidnii ilma, warzuqni fahma wajalni min abaadikash shaalihiin. (Ya Allah jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tambahkanlah ilmu padaku, berikanlah aku pemahaman dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambaMu yang shaleh).

%d bloggers like this: