Sikap saya terhadap tawassul

Ada yang bertanya pada saya sekaitan dengan bertawasul terhadap benda mati atau juga orang yang sudah wafat. Jawaban saya, sesungguhnya ulama sendiri terbagi atas dua pendapat, ada diantaranya yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Saya pribadi cenderung untuk tidak melakukannya demi menjaga kemurnian Tauhid saya pada Allah. | Demikian.

Advertisements
%d bloggers like this: