Bumi yang tak pernah sepi

Bumi ini tidak akan pernah kosong dari seorang Qa-im lillah bi Hujjah (petugas Allah pembawa hujjah-Nya), baik ia yang tampak dan dikenal atau yang cemas terliput oleh kezaliman atas dirinya. Sehingga tiada akan pernah menjadi batal hujjah-hujjah Allah dan tanda-tanda kebenaran-Nya.

Status Facebook saya, 21 November 2013.

Advertisements
%d bloggers like this: