Imam Ja’far ash-Shadiq

Imam Ja’far ash-Shadiq, posisi beliau sejajar dengan imam-imam madzhab lainnya didalam Islam seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i maupun Ahmad. Terlepas adanya klaim salah satu kelompok didalam Islam yang menganggap Ja’far sebagai salah satu imamnya, nasab beliau bersambung ke Rasulullah dari jalur ibunya, sementara dari jalur ayah, nasabnya bersambung pada Abu Bakar. Penggambaran sosok Imam Ja’far yang cenderung berlebihan sering membuat sebagian umat Islam merasa jengah dan asing pada nama beliau. Ketika ada yang menyebut namanya, mengamalkan fiqhnya, serentak mata terangkat dan menunjuk orang itu sebagai Syi’ah. Padahal sosok Imam Ja’far sendiri tidak sepenuhnya sama seperti sejumlah gambaran yang dilekatkan pada beliau. Hayo, adakah kawan-kawan yang pernah membaca atau minimal mengetahui Fiqh beliau?

 

Dari status FB saya, 27 Juni 2013

Advertisements
%d bloggers like this: