Sebuah refleksi kecil

Baik belum tentu benar, jangan melihat kebaikan sesuatu berdasar sudut pandang syahwat atau ego kita. Pandanglah ia dalam satu frame dengan kebenaran ilahiah. Ketika ia benar secara syariat, maka sesuatu itu pasti bagus. Saya orang yang kritis dalam beragama, saya banyak membantah doktrinal yang saya anggap tidak sesuai dengan fakta dan kitabullah. Tetapi bantahan saya insyaAllah selalu berpijak pada sumber yang qathy’. Punya sandaran dari sudut syariat. Buat saya, Islam ini ajaran yang terang benderang, semua berdiri diatas dalil aqli dan naqli.

Jangan terlalu mendewakan ulama, mendewakan habaib dan seterusnya. Mereka semua adalah makhluk, manusia biasa seperti kita. Istilah Hartono A. Jaiz : Jangan sampai ulama kita pertuhankan.

Semoga orang-orang yang terlalu jumud dalam beragama, mendapatkan hidayah dari Allah. Remember, Islam adalah ajaran Tauhid.

Status FB saya, 29 September 2013.

Advertisements
%d bloggers like this: