Umroh dan Haji bersama Arminareka Perdana

Pengucap Laa ilaaha illallah pasti masuk syurga!

Musnad Ahmad 13419: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja’far telah bercerita kepada kami Syu’bah dan Hajjaj telah bercerita kepadaku Syu’bah telah bercerita kepadaku Qatadah dari Anas berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Keluarkanlah dari neraka!” Hajjaj berkata; Allah Azzawajalla berfirman, “Keluarkanlah dari neraka siapa yang berkata LAA ILAAHA ILLALLAH dan yang di hatinya terdapat kebaikan walau seberat biji sawi. Keluarkanlah dari neraka siapa yang berkata LAA ILAAHA ILLALLAH dan yang di hatinya terdapat kebaikan walau seberat biji gandum. Keluarkanlah dari neraka siapa yang berkata LAA ILAAHA ILLALLAH dan yang di hatinya terdapat kebaikan walau seberat biji gandum”. Telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun telah menghabarkan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata; Allah Azzawajalla berfirman, “Keluarkanlah dari neraka”, lalu dia menyebutkan hadits sebagaimana hadits Ibnu Ja’far dengan tambahan di dalamnya, “Keluarkanlah dari neraka siapa yang berkata LAA ILAAHA ILLALLAH dan yang di hatinya terdapat kebaikan walau seberat biji ulat”.

Musnad Ahmad 20493: Telah menceritakan kepada kami Abdushamad telah menceritakan kepadaku Ayahku telah menceritakan kepada kami Husain dari Abu Buraidah bahwa Yahya bin Ya’mar menceritakan padanya bahwa Abul Aswad Ad Dili menceritakan bahwa Abu Dzar berkata, “Aku mendatangi Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wasallam yang sedang tidur dengan mengenakan baju berwarna putih, saat aku datang kembali beliau telah terbangun hingga aku pun duduk disisinya. Beliau bersabda: “Tiada seorang hamba yang mengucap kalimat ‘Laa Ilaaha Illallah’ lalu ia meninggal dalam keadaan seperti itu kecuali ia akan masuk surga.” Aku bertanya, “Walaupun ia berzina dan mencuri?” Beliau menjawab: “Walaupun ia berzina dan mencuri.” Aku bertanya lagi, “Walaupun ia berzina dan mencuri?” beliau menjawab: “Meskipun ia berzina dan mencuri.”
 

Continue reading

My Facebook Accounts

My Personal Facebook Account

http://www.facebook.com/armansyah

My Fans Page

http://www.facebook.com/pages/Armansyah/189764681994

%d bloggers like this: